Zdravé žití U tří růží
 
Kontakt VIDEA
E-SHOP FOTOOBRAZY Potraviny KNIHY Kosmetika KRYSTALY Lékárna CD DVD Obsah košíku Obchodní podmínky

Novinky
e-mailem:


 
Pokud chcete dostávat e-mailem informace o novinkách na těchto stránkách a o nových produktech v našem e-shopu, vložte zde Vaší e-mailovou adresu a stiskněte tlačítko Přihlásit.
 
 
Doporučujeme:

Karafa WaterStar
Karafa WaterStar
Dr. Masaru EmotoDoba jedová 2
Doba jedová 2
prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc.Doba jedová
Doba jedová
prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc.
Zdravé žití » E-shop » Knihy » Filozofie
Hledání:  

Tajemství kosmu - Adelma Vay

Tajemství kosmu

Duch - síla - hmota

Adelma Vay

Neobvyklý pohled na vývoj kosmu i lidských bytostí v něm. Kniha spojuje popis událostí v rovině hmotné, energetické i duchovní. Odhaluje podivuhodné pozadí známých i neznámých epoch ve vývoji kosmu. Text vznikl zcela unikátním způsobem před více než 100 lety.

vydal: Santal, rok: 2010, stran: 152,
vazba: brožovaná, rozměr: 21x15 cm,
ISBN 978-80-85965-78-0

Cena: 228,- Kč s DPH  Přidat do košíkuPřidat do košíku 


 
Všechny produkty nemusí být skladem, o dostupnosti Vás budeme informovat e-mailem

 
 
Adelma Vay

Adelma Vay se narodila 20. října 1840 ve šlechtické rodině hraběte Wurmbrand a jeho manželky, rozené hraběnky Teleki v Erdély. V roce 1860 se provdala za barona Odon Vay. Jejich manželství bylo velmi harmonické a trvalo více než 60 let. První roky prožili v Tiszaloku, pozdější pak v jižním Štýrsku (Rakousko).

Vysoká senzitivita mladé baronky byla poprvé zaznamenána v roce 1865 lékařem a magentizérem Dr. Gardósem. Ten zvolil pro odstranění hraběnčiných křečovitých svalových bolestí terapii automatického psaní.

Adelma Vay k tomu sama řekla: „Na podzim roku 1865 jsme poznali s manželem magnetizéra Dr. Gardóse. Tento lékař mi tvrdil že vidí na mém čele znamení svědčící o silné senzitivitě a doporučoval mi metodu automatického psaní. S opovržením a rozhořčením jsem odmítla jeho rady jako protikatolickou činnost. Od dětství jsem byla varována před veškerými pověrami. Rozhodla jsem se tomuto principu zůstat bezpodmínečně věrná. Dr. Gardós však nepovolil. Pokoušel se mne magnetizovat a byl přesvědčen, že přejdu ihned do hypnotického spánku.

Ale nestalo se tak. Stejně zůstalo bez efektu i pití magnetizované vody.

Moje tělesná konstituce byla velmi slabá a aniž bych byla nemocná, trpěla jsem křečovitými bolestmi. Skoro jsem už zapomněla na radu Dr. Gardóse, ale když mne jednoho dne přepadly nesnesitelné bolesti, prohodila jsem víceméně v žertu vůči mému mužovi, že se přece jen pokusím těchto bolestí zbavit magnetickým psaním.

Uchopila jsem tužku a náhle pocítila, jak se moje ruka automaticky pohybuje, jakoby vedena elektrickým proudem. Nejprve byla trhána sem a tam a náhle psala velkými písmeny; „Já jsem Tomáš, tvůj duchovní průvodce. Piš dále, pomůže ti to, brzy budeš zdravá. Jindřich - rakev - 1867 - pro vás rok smutku. Napoleon pád 1870“.

Vyčerpána jsem přerušila psaní a četla s manželem tato slova. Neměla jsem nejmenší tušení, jak vznikla. Bohužel, vyplnila se zcela přesně. Bratr mého manžela, Jindřich, zemřel po dlouhém utrpení roku 1867. Stejně přesně došlo i k pádu Napoleona. Necítili jsme se s mužem dobře. Zažité zkušenosti vyvolávaly tíseň. Bylo to pro nás něčím neznámým, strašidelným, a proto jsem se rozhodla mé automatické psaní ukončit.“

Později se však rozhodla v pokusech s psaním pokračovat. Adelma Vay byla vedena vysokými duchovními bytostmi, které ji připravovaly pro důležitý úkol, automatický příjem knihy původu světů.

V průběhu její přípravy byla Adelmě i jejímu manželovi předepsána po dobu devíti měsíců přísná vegetariánská dieta, která je zbavila všech zdravotních potíží a podpořila u Adelmy ve vysoké míře další prohloubení její senzitivity. Pročištění bylo nutné, aby příjem knihy byl věrný a čistý. Na společném vypracování tohoto vzácného díla se podíleli vysoké duchovní bytosti, které již dříve upozornily Adelmu na význam knihy duchovních zákonů, jež se měla stát pomocí pro hledající lidstvo. Delší dobu vtiskovali do její duše neznámé výrazy, až v listopadu roku 1869 byla Adelma schopna napsat obsah celé knihy během pouhých 36 dnů.

H. T. Tévolgyi uvádí v žurnálu „Egi világosság“, že Adelma netušila, co automaticky píše a nevěděla nic o symbolice a významu duchovních zákonitostí. Jako většině žen tehdejší doby bylo i ji poskytnuto pouze vzdělání bez hlubších speciálních vědomostí. Úžas Adelmy rostl, když viděla výsledky práce vzniklé bez součinnosti jejího myšlení.

Kniha, jejíž původní název byl „Geist-Kraft-Stoff“, se objevila poprvé na jaře roku 1870 v c.k. knihkupectví Lechnerve Vídni a byla velmi brzy vyprodána. Mnozí se domnívali, že pole-mickou reakcí na Buchnerovu knihu „Kraft ud Stoff“, nemohli však pochopit, že tuto polemiku si troufá vést žena.

Uvedená doba byla dobou nástupu materialistických myšlenkových směrů. Buchner stál na vrcholu své popularity a byl všeobecně uznáván. Koho by napadlo, že ne žena, ale vysoké duchovní bytosti mluvily v této skromně provedené knize.

Favre, Leon Clavairon, prof. Hoffmann, hrabě Adolf Poninský, J. H. Fichte a mnoho dalších učenců a vědců tehdejší doby hovořilo o vydaném svazku s velkým uznáním. Zvláště Dr. František Hoffmann, profesor filozofie univerzity ve Wurzburgu (pokračovatel filozofa Baadera) označil dílo jako knihu vyššího původu slovy: „Není možné uvěřit, že by jedinečná koncepce nauky o stvoření světů vznikla v hlavě této ženy.“

Kdo by chtěl baronku Vay posuzovat dle obsahu knihy, mohl by se domnívat, že je zasněnou a reálnému životu vzdálenou ženou. Opak však byl pravdou. Stále v dobré pohodě, plná humoru, byla vítaným hostem v každé společnosti. Milovala hudbu a zpěv, duchaplné žerty, které odměňovala srdečným smíchem. Mimo to byla příkladnou hospodyní, něžnou manželkou a výbornou hostitelkou. Ráda cestovala, milovala přírodu i lidi, kterým byla stále připravena pomáhat ve všech jejich těžkostech.

Adelma a Odon Vay byli odvážní bojovníci Krista. V 1. světové válce ztratili všechen majetek, ale ani bída neotřásla jejich pevnou vírou. Žili osamoceni v chudobě, bohatí vnitřním pokladem lásky k Bohu.

Odon Vay zemřel v roce 1921. Adelma jej následovala 25.5.1925 ve věku 84 let.


OBSAH:

Předmluva .............................................................................. 11
Tajemství kosmu .................................................................... 13

KNIHA PRVNÍ

Prvopočátek ......................................................................... 15
- slovo jako absolutní božství
- tvůrčí síla
- trojice duch, síla, hmota
- univerzální zákony
- princip prasvětla a prainteligence

Princip života ....................................................................... 17
- oživení vesmíru
- duchovní nula a jednička
- odzrcadlení absolutní trojice

Prvotní božská stvoření .......................................................18
- individuální stvoření, inteligence, vůle a Láska
- kruh tvoření
- duální bytosti
- fluidní prostředí, prvotní zákony

Vývojový zlom ...................................................................... 21
- porušení prvotní harmonie
- pýcha duchovních bytostí
- rozpad duální jednoty

Zařazení protikladu do zákonů univerza............................ 23
- degenerace protikladných sil
- zákon sjednocení
- vznik prasluncí

První světový stupeň .......................................................... 25
- začátek smíření
- mesiáši nového tvůrčího cyklu
- zárodky nových světů

Druhý světový stupeň ......................................................... 27
- rozdělení vesmíru
- protikladný životní princip
- světelné organismy

Třetí světový stupeň ............................................................ 29
- proměny světů
- elektromagnetické fluidum
- světové „vejce“
- kometární formy
- jednobuněčné fluidní organismy

Čtvrtý světový stupeň ......................................................... 31
- teplotní rozdíly kometárních světů
- molekuly života
- fluidní rostlinné organismy

Pátý světový stupeň ............................................................ 32
- dva druhy fluida
- galvanické organismy
- vodní hmotný kmen

Šestý světový stupeň .......................................................... 34
- změna pohybu světových těles
- organické kolonie
- základ planetární kůry
- vznícení atmosféry
- fluidní uhlík
- „chemická kuchyně“

Pokračování šestého světového stupně............................ 37
- polomateriální světy
- létající organismy - probuzení protikladných sil z letargie
- očištění fluida
- působení mesiášů

Sedmý světový stupeň......................................................... 39
- harmonie nového stvoření
- protiklad boží říše
- pokračující zhmotňování


KNIHA DRUHÁ

Pokračující tvoření .............................................................. 42
- ohnivé kruhy jako zárodky nových světů
- planetární uspořádání
- aktivita protikladných sil
- dělení rotačních pohybů
- prvek smyslnosti

Protikladné bytosti .............................................................. 46
- démonické bytosti
- materiální tvoření - slunce třetího řádu

Embryonální duchovní bytosti ........................................... 48
- smiřující prvek
- nové duchovní bytosti - rajské světy
- Adam a Eva

Třetí vývojový zlom ............................................................. 50
- zrání embryonálních bytostí
- svody protikladných sil
- padlé bytosti
- duchovní degenerace
- dny stvoření

Trojí rozuzlení chaosu ......................................................... 56
- neposlušnost, pýcha, smyslnost
- polospánek duchovních bytostí
- zákonitý chaos

Sluneční systémy nižších řádů .......................................... 59
- proměny ve sluncích 3. řádu
- možnosti duchovního vývoje
- život v systémech 4. a 5. řádu

Sluneční systémy šestého řádu ......................................... 63
- nejhmotnější projev Univerza
- naše sluneční soustava
- polozvířecí organismy

Životní princip jako oživující síla ....................................... 66
- všeprostupující princip života
- živočišně - smyslná, a smyslně - lidská forma života
- vývoj životního principu

Země jako mikrokosmos ..................................................... 67
- zrození zvířecího člověka
- otroctví těla
- duchovní pomoc

Pojem Boha na Zemi............................................................ 70
- víra v Boha
- vliv vědy
- smyslově - lidská představa božství
- význam slova zázrak
- duchovní práce

Ztělesnění lidských bytostí ................................................. 73
- mechanický život zvířecího člověka
- probouzení duchovního vědomí
- trojí podstata lidské bytosti
- materiální pohled na lidskou bytost
- význam vnějšího vzdělávání
- pozemský vývoj

Duchovní schopnosti lidstva ............................................. 79
- rovnováha mezi složkami člověka
- somnambulismus
- mediumita
- inspirace
- moudrost
- síla vůle
- duchovní kontakty

Pozemský magnetismus a elektřina .................................. 83
- čistý magnetismus
- fluidický elektromagnetismus
- magnetické a elektrické působení na člověka
- zvířecí magnetismus


KNIHA TŘETÍ

Stupně návratu .................................................................... 85
- vnitřní vývojová spirála
- Kristův impuls
- hmotné pročišťování
- zvyšování duchovního potenciálu
- návrat do světů vyšších řádů
- znovusjednocení duálních bytostí
-14 stupňů návratu

Fluidní a látkové sjednocení ............................................... 90
- konečné sjednocení
- působení nejvyšší trojice, prostředníci mezi Bohem a člověkem

Pozemské duchovní poslání ............................................... 91
- duchovní ovlivňování člověka
- individuální poslání
- smysl pozemských inkarnací

Závěr...................................................................................... 94
- duchovní poselství člověku

Adelma Vay .......................................................................... 95
- stručný životopis

 
Všechny produkty v kategorii Knihy » Filozofie:
Tomáš Pfeiffer - ŽIVOT PŘINAŠEČEJosef Zezulka - BYTÍ - životní filosofieJosef Zezulka - Přednášky IAdelma Vay - Tajemství kosmuAnita Moorjani - Musela jsem zemřítAntoine de Saint-Exupéry - Kameny chrámuBarbara Hand Clow - Mayský kódBrian L. Weiss, M.D. - Jedna duše, mnoho těl (3. vydání)Brian L. Weiss, M.D. - Jen láska je skutečná (2. vydání)Brian L. Weiss, M.D. - Mnoho životů, mnoho mistrůBrian L. Weiss, M.D., Amy E. Weissová - Zázraky se dějíDavid Mitchell - Atlas mrakůDon Jose Ruiz, Don Miguel Ruiz - Pátá dohoda - 48 inspiračních karetDon Miguel Ruiz - Čtyři dohodyDon Miguel Ruiz - Čtyři dohody - ilustrované vydáníDon Miguel Ruiz - Láska, vztahy a přátelstvíDon Miguel Ruiz, Janet Mills - Hlas poznáníDon Miguel Ruiz, Mary Carroll Nelson - Toltécká proroctvíDr. Elisabeth Küblerová Rossová - Světlo na konci tuneluDr. Masaru Emoto - Tajuplný život vodyEckhart Tolle - Moc přítomného okamžikuChico Xavier - Dopisy jedné mrtvéChico Xavier - Zelené světloIrena Štěpánová - Newton, poslední mág starověkuJames Redfield - Celestinské proroctvíJames Redfield - Tajemství ShambhalyJan Amos Komenský - Labyrint světa a ráj srdceJan Amos Komenský - Orbis sensualium pictusJan Amos Komenský - Orbis sensualium pictus (brož.)Jan Amos Komenský (John Amos Comenius) - The Labyrinth of the World and Paradise of the HeartJan Čejka - Zvířata jsou naši bližníJean Giono - Muž, který sázel stromyJean Giono - Muž, který sázel stromy (kolibřík)Josef Zezulka - Odpovědi 1976 - 1982Josef Zezulka - Přednášky II - rozšířené vydáníKarel Čapek - Bílá nemocMahendra Perera, Karuppiah Jagedheesan, Anthony Peake (eds) - Hledání smyslu v zážitcích blízkosti smrtiMarc Bekoff - Na zvířatech záležíMarc J. Seifer - Nikola TeslaMargaret Cheney - Tesla - Člověk mimo časPaulo Coelho - AlchymistaPaulo Coelho - Alchymista - dárkové vydáníPaulo Coelho - Láska - vybrané citátyPaulo Coelho - PoutníkPaulo Coelho - To nejlepší z Paula CoelhaPeter Wohlleben - Citový život zvířatPhD Friederike Rangeová - Zvířata jsou chytřejší, než byste si mysleli!Pierre Franckh - Karty Zákon rezonanceRichard Bach - Jonathan Livingston RacekRichard Bach - Jonathan Livingston Racek (Cs/En)Vikas Swarup - Milionář z chatrčeWilliam Arntz, Betsy Chasse, Mark Vicente - Co my jen víme!?
 
 

 
Všechny produkty od autora:

Adelma Vay - Tajemství kosmu